خدمتکار شهرکرد امام حسن مجتبی میلاد کریم اهل بیت

خدمتکار: شهرکرد امام حسن مجتبی میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام روز اکرام ایتام و اطعام نیازمندان حلیم نذری افطار چالشتر

گت بلاگز اخبار گوناگون مردمی که به جای گوشی از سوت استفاده می کنند!

زبان سوت یا زبان پرندگان روشی است که ساکنان مناطق کوهستانی ترکیه مُشرف بر دریای سیاه آن را به کار می گیرند. قدمت این زبان به بیش از پانصد سال پیش باز می گردد.

مردمی که به جای گوشی از سوت استفاده می کنند!

مردمی که به جای گوشی از سوت استفاده می کنند!

عبارات مهم : ترکیه

زبان سوت یا زبان پرندگان روشی است که ساکنان مناطق کوهستانی ترکیه مُشرف بر دریای سیاه آن را به کار می گیرند. قدمت این زبان به بیش از پانصد سال پیش باز می گردد.

زبان سوت؛ زبان عجیب در روستایی در ترکیهاختصاصی « تابناک با تو»؛ آیا باور می کنید در بعضی از روستاهای کوهستانی ترکیه مردم به طور کامل از گوشی های گوشی و وسایل ارتباطی مدرن بی نیاز هستند و به جای آن از روش قدیمی و عجیبی جهت برقراری ارتباط با هم استفاده می کنند. به این روش «زبان سوت» می گویند.

زبان سوت عجیب ترین زبان دنیا

مردمی که به جای گوشی از سوت استفاده می کنند!

زبان سوت یا زبان پرندگان روشی است که ساکنان مناطق کوهستانی ترکیه مُشرف بر دریای سیاه آن را به کار می گیرند. قدمت این زبان به بیش از پانصد سال پیش باز می گردد. در حال حاضر ۱۰ هزار نفر از ساکنان این منطقه ی کوهستانی از این زبان استفاده می کنند.
اغلب ساکنان استان غیرسون جهت صدا زدن یکدیگر از زبان سوت استفاده می کنند. این منطقه به زمین های ناهموار و قله های پوشیده از درخت در شمال ترکیه شهرت دارد.

زبان سوت یا زبان پرندگان روشی است که ساکنان مناطق کوهستانی ترکیه مُشرف بر دریای سیاه آن را به کار می گیرند. قدمت این زبان به بیش از پانصد سال پیش باز می گردد.

با وجود این که زبان سوت در میان بعضی فرهنگ های دنیا از جمله بومیان مکزیک, جزایر قناری و یونان وجود دارد ولی به اندازه ی این روستای شمال ترکیه تسرّی نداشته هست. صدای سوت صدای آشنای مردم این منطقه است که از مسافت های چند کیلومتری به گوش می رسد. این زبان در لغت نامه ی خود بیش از 400حالت دارد تا جایی که شرکت یونسکو در زمینه ی علم و فرهنگ این زبان را در فهرست میراث فرهنگی جهانی ثبت کرده است.

با این وجود خطر از بین رفتن این زبان و کم کردن گستره ی آن با سلطه ی گوشی های گوشی دور از انتظار نیست. این زبان تا چندی پیش در همه ی مناطق دریای سیاه منتشر بود ولی امروزه کارکرد آن فقط در میان دامداران و کشاورزان روستای کوهستانی شمال ترکیه است.

مردمی که به جای گوشی از سوت استفاده می کنند!

تابناک باتو

واژه های کلیدی: ترکیه | استفاده | اخبار گوناگون

مردمی که به جای گوشی از سوت استفاده می کنند!

مردمی که به جای گوشی از سوت استفاده می کنند!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog