خدمتکار شهرکرد امام حسن مجتبی میلاد کریم اهل بیت

خدمتکار: شهرکرد امام حسن مجتبی میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام روز اکرام ایتام و اطعام نیازمندان حلیم نذری افطار چالشتر

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آیا ترامپ برجام را ارزشمندتر کرد

ممکن است به روحانی خرده بگیرند که آیا بعد از برجام وارد فاز های بعدی نشد یا با سنگ اندازی ها مقابله نکرد ولی نمی توان به خاطر خروج آمریکا، آخر تحریم دیگران را ن

آیا ترامپ برجام را ارزشمندتر کرد

آیا ترامپ برجام را ارزشمندتر کرد

عبارات مهم : اروپا

ممکن است به روحانی خرده بگیرند که آیا بعد از برجام وارد فاز های بعدی نشد یا با سنگ اندازی ها مقابله نکرد ولی نمی توان به خاطر خروج آمریکا، آخر تحریم دیگران را نادیده انگاشت.

سروش بامداد در عصر کشور عزیزمان ایران نوشت: بازگشت بخشی از تحریم های ایالات متحده علیه ایران، این تصور را در بعضی از مردم ایجاد کرده که تکاپوی روحانی جهت توافق هسته ای وین یا همان برجام بی حاصل بوده یا باد هوا شده است و نقطه سر خط و به تعبیر شاعر: ما همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را و حال که چنین است و مدام دور خودمان می گردیم راهی نیست جز این که از این دور باطل خلاصی یابیم.

این در حالی است که قبل از برجام ارادۀ غالب جهانی بر پایه قطعنامه های شرکت ملل به تحریم کشور عزیزمان ایران تعلق گرفته بود و اکنون زور دونالد ترامپ پشتوانۀ تحریم هاست. پر زور است ولی مشروعیت ندارد و کشورها از ترس، همراهی می کنند نه باور به آن.

آیا ترامپ برجام را ارزشمندتر کرد

برخی نیز این پرسش را مطرح می کنند که اگر این تحریم های تازه خطرناک تر از 7 سال قبل نیست آیا مردم دلواپس ترند؟

پاسخ این است: مردم یک بار تحریم را تجربه کرده اند و می دانند چقدر تلخ است حال آن که نوبت پیش و در دورۀ احمدی نژاد هنوز نمی دانستند چه خواهد شد. ضمن این که احساس می کنند به عقب برگشته اند و بخشی از اندوخته یا سرمایه یا قدرت خرید خود را از دست داده اند و از این رو دلواپس ترند.

ممکن است به روحانی خرده بگیرند که آیا بعد از برجام وارد فاز های بعدی نشد یا با سنگ اندازی ها مقابله نکرد ولی نمی توان به خاطر خروج آمریکا، آخر تحریم دیگران را ن

با این حال نباید فراموش کنیم که در سال 90 هم آمریکا و هم وروسیه وهم اروپا و چین، تحریم کرده بودند و تحت پوشش شرکت ملل انجام می شد و حالا تنها آمریکا خارج شده است ضمن این که نباید فراموش کنیم این آمریکای ترامپ است که بیرون رفته و چنانچه در ساختار سیاسی ایالات متحده تغییری رخ دهد آمریکا باز می گردد.

نمی خواهم امید بیهوده بدهم که اتفاقا این یک جنگ واقعی هست. یک جنگ ارزی. ولی مصداق آن حکایت هم نباید بشویم که فردی نزد دوستی رفت و 100هزار تومان دستی خواست و آن دوست نگاهی به دخل دکان انداخت و گفت 50 تومان زیاد ندارم و عذر خواست و آن فرد گفت: همان 50 تومان هم کار مرا راه می اندازد و گرفت و رفت.

روزهای بعد ولی باز آن مرد می آمد و در مغازه می نشست و هنگامی که دکان دار پرسید: مگر کارت راه نیفتاد؟ پاسخ داد: چرا؟ ولی 50 تومان بقیه را کی می دهی و کم کم لحن طلب کار به خود گرفت و کار به دعوا و مرافعه کشید!

آیا ترامپ برجام را ارزشمندتر کرد

همه ما را تحریم کرده بودند و داشتیم به قهقرا می رفتیم و با توافق وین بیرون آمدیم و داشتیم نفسی می گرفتیم که سر وکله ترامپ پیدا شد و حالا او دوباره از درِ تحریم وارد شده است و دیگران در حرف یا عمل باقی مانده اند.

ممکن است به روحانی خرده بگیرند که آیا بعد از برجام وارد فازهای بعدی نشد یا شرکت های آمریکایی را درگیر نکرد یا با سنگ اندازی ها آشکارا مقابله نکرد ولی نمی توان به خاطر خروج آمریکا، آخر تحریم دیگران را نادیده انگاشت.

ممکن است به روحانی خرده بگیرند که آیا بعد از برجام وارد فاز های بعدی نشد یا با سنگ اندازی ها مقابله نکرد ولی نمی توان به خاطر خروج آمریکا، آخر تحریم دیگران را ن

روان شناسان به زوجهای در حال جدایی توصیه می کنند روزهای خوب گذشته را تخریب نکنید. این که بعد از 10 سال به این نتیجه رسیده اید که دیگر نمی توانید با هم ادامه بدهید به این معنی نیست که تمام 10 سال گذشته هم راه به اشتباه رفته اید. مگر با هم خاطرات خوب نداشته اید و مگر با هم سفر نرفته اید و مگر از تجارب این 10 سال لذت نبرده اید؟ آیا آنها را تخریب می کنید؟

هر اتفاقی که بیفتد وضع ما از سال 90 بهتر هست. چون آن مسیر یا به جنگ و درگیری ختم می شد یا انزوای کامل یا فقر و قحطی و بدتر از همه غیر قابل بازگشت به نظر می رسید.

آیا ترامپ برجام را ارزشمندتر کرد

اکنون ولی سایۀ جنگ دور است و نباید گمان کرد که ترساندن به بستن تنگۀ هرمز که در گزارش اخیر تکرار و حتی بۀ آن اشاره نشد همان صدای جنگ است.

چون غالب کشورها با ایالات متحده دست کم در لفظ همراهی نمی کنند به انزوای کامل کشور عزیزمان ایران نمی انجامد و اگر اروپا خرید یک میلیون بشکه نفت کشور عزیزمان ایران را تضمین کند نیز کالاهای اساسی تأمین خواهد شد.

نکتۀ مهم تر ولی این است که آن تحریمها غیر قابل بازگشت به نظر می رسید در حالی که اکنون خود ترامپ هم چه بسا دست از لجاجت بردارد و کنار بیاید چه رسد به این که دموکراتها سر کار بیایند. بعد اگر هم در تونل تاریک افتاده باشیم انتهای تونل روشن است.

این که بگوییم بعد برجام چه فایده داشت مثل این است که بگوییم آیا هنگامی که تنها یک نفر در مسابقۀ دو قهرمان می شود، صد نفر می دوند؟!

یک بار دیگر داستان را مرور می کنیم. غنی سازی 20 درصدی اورانیوم در ایران، مایۀ نگرانی کشورهای صنعتی شده است بود. زور می گفتند ولی به هر حال اراده کرده بودند ایران، اتمی نشود و به این خاطر کشور عزیزمان ایران را در چنبرۀ تحریم گرفتار کردند. نه فقط آمریکا که اروپا و روسیه و چین نیز.

برجام، حق فعالیت هسته ای را تثبیت کرد و از تحریمها هم جِستیم. حالا بخش آمریکایی آن بازگشته و بقیه هم تق و لق شده است درست. ولی هنوز هم ممکن است آمریکا برگردد و هم ترامپ ماندگار نیست.

صریح و روشن می خواهم نتیجه بگیرم هر اتفاقی که بیفتد باز بهتر از هفت سال پیش هست. چون ضرورت نزدیک شدن به اروپا معیارهای حقوق بشری را ارتقا می دهد و با مخالفت اروپا و روسیه و چین ولو لفظا گرفتار انزوای کامل نمی شویم.

این واقعیتها ولی به این معنی نیست که از شرایط ایجاد استقبال کنیم. اتفاقا روحانی و دولت باید سیاست مدارانه تر و جسورتر واکنش‌ها کنند و یکی از بااهمیت ترین کارهایی که باید انجام دهند این است که طرفهای تجاری کشور عزیزمان ایران و خصوصا کشورهایی چون عراق که حالا بازی درآورده اند بدانند هر آن احتمال توافقی است که آنان را ضایع می کند. در مثل مناقشه نیست ولی بااهمیت ترین دلیلی که بستگان در دعوای همسران کمتر مداخله می کنند یا در مداخله از جانب داری شدید از یک طرف خودداری می کنند این است که اگر آن دو آشتی کنند و کدورتها را به فراموشی بسپارد مواضع بستگان طرفین علیه خود را فراموش نمی کنند.

اگر حیدر عبادی نخست وزیر عراق حدس بزند که ممکن است توافقی صورت پذیرد زیاد احتیاط می کند و دلواپس است که در آن موقع شرمندۀ کشور عزیزمان ایران نباشد ولی هنگامی که به گونه ای واکنش‌ها کنیم که انگار قرار نیست در زمانی نزدیک اتفاقی بیفتد آنان جسور می شوند.

تحریمها برگشته؟ بله! ولی نه همه در حالی که پیش از برجام تحت تحریم همه بودیم.

ممکن است آمریکا دست از تحریم بردارد؟ بله! حتی در وقت ترامپ شاید. بعد از او که محتمل تر است.

با این اوصاف این گزاره که این وضع باز هم از قبل از برجام بهتر است ادعایی گزاف نیست. این خواست که دولت ولی باید جسورتر باشد و نهادهای مالی و اعتباری خارج از کنترل دولت را مهار کند و تحت اختیار خود آورد و یک صدای رسمی شنیده شود و هر که از گوشه ای خط و نشان نکشد نیز درست است.

مهم ترین دستاورد دوره تازه این است که تحریم قبلی به انزوای کامل می انجامید و تحریم کنونی در صورتی برچیده می شود که روابط ما با اروپا گسترش یابد و منزوی نباشیم و منزوی نبودن، الزامات و اقتضائاتی دارد که به سود مردم است و خواهیم دید.

این دوران گذراست و به تعبیر نیچه آنچه مرا نکُشد مقاوم ترم می سازد…

واژه های کلیدی: اروپا | ایران | آمریکا | تحریم ها | آمریکایی | دونالد ترامپ | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog