خدمتکار شهرکرد امام حسن مجتبی میلاد کریم اهل بیت

خدمتکار: شهرکرد امام حسن مجتبی میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام روز اکرام ایتام و اطعام نیازمندان حلیم نذری افطار چالشتر

گت بلاگز اخبار اجتماعی کشور عزیزمان ایران ۱۴۳۰ چه جمعیتی دارد؟

طبق تخمین‌های شرکت ملل و مرکز آمار کشور عزیزمان ایران راجع به جمعیت کشور، در صورت تحقق فرضیه‌های متفاوت باروری، کشور عزیزمان ایران تا ۳۰ سال آینده جمعیتی بین ۹۰

کشور عزیزمان ایران ۱۴۳۰ چه جمعیتی دارد؟

کشور عزیزمان ایران ۱۴۳۰ چه جمعیتی دارد؟

عبارات مهم : ایران

طبق تخمین های شرکت ملل و مرکز آمار کشور عزیزمان ایران راجع به جمعیت کشور، در صورت تحقق فرضیه های متفاوت باروری، کشور عزیزمان ایران تا ۳۰ سال آینده جمعیتی بین ۹۰ تا ۱۰۴ میلیون نفر خواهد داشت.

ایسنا نوشت: آینده نگری های شرکت ملل در سال ۲۰۱۵ در مورد جمعیت کشور عزیزمان ایران جهت دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۳۰ هجری شمسی، مطابق ۲۰۱۱ تا ۲۰۵۰ میلادی بیانگر این است که هر چند رشد جمعیت کشور عزیزمان ایران روند کاهشی آرامی را طی می کند ولی در مجموع تا نیمه قرن ۲۱ تعداد جمعیت روندی افزایشی خواهد داشت.

کشور عزیزمان ایران ۱۴۳۰ چه جمعیتی دارد؟

در صورت تحقق سناریوی میانگین شرکت ملل، یعنی رسیدن به میزان باروری کل حدود ۱.۶۲ طی دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ و ثبات نسبی آن تا دوره ۲۰۴۵ تا ۲۰۵۰ و همچنین با فرض زیاد کردن امید به زندگی به حدود ۷۹ سال تا سال ۲۰۵۰، جمعیت کشور عزیزمان ایران به حدود ۹۲ میلیون نفر در سال ۲۰۵۰ می رسد. باید اشاره کرد که این فرضیات ارائه شده است حد میانگین شرکت ملل، تا اندازه ای محتاطانه است و احتمال کم کردن یا زیاد کردن میزان باروری کل نیز وجود دارد که در این صورت جمعیت کشور عزیزمان ایران با رشد متفاوتی عوض کردن خواهد کرد. استمرار رشد جمعیت کشور عزیزمان ایران تا حدود ۴۰ الی ۵۰ سال آینده ناشی از تاثیر ساختار سنی (گشتاور جمعیتی) است.

به عبارتی دیگر تا زمانی که متولدین دهه ۱۳۶۰ در سنین ازدواج و فرزندآوری باشند، بر تعداد موالید کشور تاثیر می گذارند. مرکز آمار کشور عزیزمان ایران در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه، با در نظر گرفتن سه فرضیه باروری مشمول بر قیمت باروری سال ۹۰ برابر با ۱.۸ فرزند؛ سطح جانشینی برابر با ۲.۱ فرزند و بالاتر از سطح جانشینی برابر با ۲.۵ فرزند، جمعیت کشور عزیزمان ایران را تا سال ۱۴۳۰ آینده نگری کرده هست. بر مبنای فرضیه استمرار باروری ۱.۸ فرزند یا سطح جانشینی ۲.۱ فرزند، جمعیت کشور عزیزمان ایران در سال ۱۴۳۰ حدود ۹۴ تا ۹۸ میلیون خواهد بود. در صورت قرار گرفتن باروری به بالاتر از سطح جانشینی برابر با ۲.۵ فرزند، تعداد جمعیت در سال ۱۴۳۰ به رقم ۱۰۴ میلیون نفر می رسد.

طبق تخمین‌های شرکت ملل و مرکز آمار کشور عزیزمان ایران راجع به جمعیت کشور، در صورت تحقق فرضیه‌های متفاوت باروری، کشور عزیزمان ایران تا ۳۰ سال آینده جمعیتی بین ۹۰

روند رشد جمعیت در دو دهه آینده مثبت است

مطابق گزارش سند تحولات و اوضاع جمعیت در جمهوری اسلامی ایران، روند پاینده مولفه های جمعیتی علاوه بر شرایط اقتصادی و اجتماعی متاثر از ساختار سنی و سیاست های جمعیتی خواهد بود. سرعت دستیابی به فرضیاتی که در این آینده نگری در نظر گرفته شده است است و استمرار باروری در همان سطح به این شرایط بستگی دارد و می تواند بر تعداد نهایی جمعیت در سال مورد نظر اثرگذار باشد. با این حال با توجه به ساختار سنی جوان جمعیت و شاخصه های فرهنگی کشور عزیزمان ایران در مورد ازدواج و فرزندآوری و همچنین برنامه هایی که همواره جهت اصلاح سلامت در کشور انجام می شود و منجر به زیاد کردن امید به زندگی می شود، روند رشد جمعیت حداقل در دو دهه آینده هر چند کند، ولی مثبت خواهد بود. به عبارت دیگر استمرار رشد جمعیت کشور عزیزمان ایران تا حدود ۳۰ سال آینده ناشی از تاثیر ساختار سنی است.

جمعیت کشور عزیزمان ایران در قرن گذشته چه تغییری داشته است؟

جمعیت کشور عزیزمان ایران طی قرن گذشته همواره رشد بالایی داشته هست. دهه ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵ جمعیت کشور عزیزمان ایران با رشد ۳.۱ دهم درصد زیاد کردن یافت، ولی به علت اعمال برنامه های تنظیم خانواده از نیمه دوم ۱۳۴۰ میزان رشد جمعیت کم کردن یافته و طی دهه ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ به ۲.۷ درصد رسید. دوباره طی سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ با وقوع انقلاب اسلامی و شرایط خاص دوران انقلاب و جنگ تحمیلی کشور عزیزمان ایران و عراق این میزان به بالاترین سطح خود در طول تاریخ تحولات جمعیت ایران، یعنی حدود ۳.۹ درصد برابر با ۳.۲ درصد رشد طبیعی و حدود ۰.۷ درصد ناشی از مهاجرت زیاد کردن یافت.

کشور عزیزمان ایران ۱۴۳۰ چه جمعیتی دارد؟

این میزان بالای رشد جمعیت زنگ خطری جهت زیاد کردن بیش از حد جمعیت بود؛ به همین علت مسئولان و سیاستگذاران از سال های نهایی دهه ۱۳۶۰ سیاست ها و برنامه های تنظیم خانواده را احیا و اجرا کردند. علاوه بر آن سیاست های توسعه ای از جمله گسترش شبکه بهداشت روستایی، توسعه مناطق محروم و زیاد کردن تحصیلات مناطق روستایی به خاص زنان در اولویت برنامه های دولت قرار گرفت. همزمانی و همگونی برنامه های توسعه و بهداشت برنامه های تنظیم خانواده به کم کردن فوت و میر نوزادان منجر شد و تقاضا جهت فرزند زیاد را کم کردن داد. از این رو برنامه های تنظیم خانواده با استقبال مردم روبرو شد؛ در نتیجه میزان رشد هر سال جمعیت طی دهه ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ به حدود ۱.۹ درصد رسید. سپس این آمار طی دهه ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ به حدود ۱.۶ درصد و در دوره پنج ساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به حدود ۱.۲۹ درصد رسید. طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ نیز تعداد جمعیت با رشد ۱.۲۴ درصد زیاد کردن یافت.

دستیابی به داشتن حدود دو فرزند از شاخصه واکنش‌ها خانواده های ایرانی در دو دهه اخیر بوده هست، ولی باید توجه کرد که تثبیت و استمرار باروری حدود سطح جانشینی، مستلزم وقوع ازدواج در بین جوانان و نسل متولدین بعد از انقلاب هست. در صورتی که ازدواج جوانان تسهیل نشود باروری به سطح پایین تری کم کردن می یابد. به همین علت اجرای برنامه هایی که ازدواج جوانان و به تبع آن فرزندآوری زوجین را تسهیل کند از اولویت های سیاست های جمعیتی است.

طبق تخمین‌های شرکت ملل و مرکز آمار کشور عزیزمان ایران راجع به جمعیت کشور، در صورت تحقق فرضیه‌های متفاوت باروری، کشور عزیزمان ایران تا ۳۰ سال آینده جمعیتی بین ۹۰

واژه های کلیدی: ایران | جمعیت | فرزند | ایرانی | برنامه | سال آینده | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog